Župa Svih Svetih Aladinići

Novi Dekreti Don Anti i Don Marku

U srijedu, 4. listopada, biskup Ratko Perić napisao je dekrete o premještaju nas dvojice svećenika.
Don Marko prema novom rasporedu odlazi za župnika u župe Jablanicu i Drežnicu, te je dobio dekret za predstojnika Teološko-katehetskog instituta u Mostaru gdje je i do sada bio profesor.

Don Ante je dobio dekret za župnog vikara u župi Gospe od Zdravlja u Neumu.
U ovom tjednu koji je pred nama, preuzet ćemo nove službe, a svete mise zahvalnice i riječ oproštaja imat ćemo iduću nedjelju 15. listopada za vrijeme svetih misa.
Osim toga došlo je i do drugih promjena o čemu smo napisali u ovome Župnom listu.

Novi župnik, don Stipe Gale, koji je do sada bio župni vikar u Neumu, dolazi u našu župu 16. listopada, te preuzima sve dužnosti. Njemu želimo iskrenu dobrodošlicu, puno uspjeha u radu i Božji blagoslov. O tome ćete još biti obaviješteni u novom broju Župnog lista.