Župa Svih Svetih Aladinići

Dekret o izdvajanju Bobanova iz Aladinića i priključenju Prenju

U srijedu, 4. listopada, biskup Ratko Perić napisao je i poslao dekret o izdvajanju Bobanova Sela iz župe Aladinići i priključenju župi Prenj. Dekret u cijelosti donosimo ovdje:
Velečasnom don MARKU ŠUTALU, župnom upravitelju Aladinića

Velečasnom don ANĐELKU PLANINIĆU, župniku Prenja – pozdrav i blagoslov!
Nakon što je saslušano vaše razmišljanje kao upraviteljâ naslovljenih župa, nakon što je po crkvenom zakonu napismeno obrazloženo i zatraženo mišljenje svih članova Prezbiterskoga vijeća u hercegovačkim biskupijama i primljeni odgovori s pristankom na promjenu župnih granica, ovim je dozrela odluka da se Bobanovo Selo, koje je od 2004. cjelovito pripadalo župi Aladinići, odvoji od te župe i pripoji susjednoj župi Prenj. Bobanovo Selo ima svoju filijalnu crkvu DUHA SVETOGA, u koju redovito dolazi svećenik. Navodim i ovdje neke razloge za tu promjenu.

1. – Selidbe stanovnika. Od 300-godišnje župe Prenj – Dubrave (spominje se u maticama 1706. g.) tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu gotovo nestala; Domanovići 1969. i najmlađa „kći“ Aladinići 1977. godine. Vidljivo je kako su župe podložne stalnim mijenama i prekrajanjima granica, uvjetovane isključivo doseljenjima i odseljenjima vjernika.

2. – Svećenička zvanja. Svjedoci smo da je sve manje svećenika pa se župe moraju povezivati i prespajati. U Aladinićima, gdje ima blizu 3000 vjernika, potrebna su dva svećenika, a u Prenju svega 460 župljana, 6-7 puta manje, gdje bi župu mogao pastorizirati i umirovljeni župnik. Novom rasporedbom jedan svećenik postaje slobodan za neku drugu službu ili župu. Trebinjska biskupija trenutačno ima 15 župa, 29 svećenika (od toga 19 izvan biskupije u drugim mjestima i misijama), 2 bogoslova i 3 sjemeništarca. Bogu hvala.

3. – Statistika vjernika. Ovakvim preuređenjem granica, obje bi župe – Aladinići i Prenj – imale po prilici podjednak broj vjernika, oko 1700, i može ih držati po jedan svećenik. Neke su od tih razloga iznosili i pojedini članovi Prezbiterskoga vijeća, na čemu im i ovom prilikom zahvaljujem.
Stoga, uzimajući u obzir sve navedeno, zazivajući sveto ime Mihovila Arkanđela, zaštitnika Trebinjske biskupije i Prenjske župe, kao i Svih Svetih, zaštitnikâ Aladinske župe, ovim dekretom, u ime Božje, odvajam Bobanovo Selo od župe Aladinići i pripajam ga župi Prenj. Molim župnike jedne i druge župe da o ovome, data occasione, prikladno obavijeste svoje župljane, uvjeren da će uvažiti ove razloge i crkveno se prilagoditi ovim promjenama.
Srdačan pozdrav vama župnicima i svim župljanima vaših župa

+Ratko Perić, biskup
apostolski administrator