Župa Svih Svetih Aladinići

Kontakt

Župa Svih Svetih
Aladinići – Dubrave
88367 Crnići
Telefon: +387 36 862 319
E-pošta: zupa.aladinici@gmail.com
www.zupa-aladinici.com