Župa Svih Svetih Aladinići

Duhovna obnova u našoj župi

Tijekom cijeloga mjeseca svibnja, u župi Svih Svetih u Aladinićima, učenici od prvog do devetog razreda, predmolili su krunicu sa pobožnim pukom svaku večer u 17.30 sati. Nakon svake izmoljene krunice slavili smo sv. Misu i aktivno sudjelovali.

Za svetkovinu Duhova ili Pedesetnice pripremali smo se kroz devet dana moleći himan Duhu Svetomu, molitvu za sedam darova Duha Svetoga te molitvu Duhu Svetomu za obraćenje i posvećenje duša.

U subotu, 27. svibnja uoči svetkovine Duhova organizirano je cjelonoćno klanjanje. Zajedničko klanjanje pred Presvetim je započelo u 21 sat i trajalo je do 22 sata. Nakon toga Presveto je bilo izloženo u crkvi do 8 sati ujutro. Vjernici su dolazili pred živog Gospodina cijele noći i na taj način otvarali svoja srca za primanje Duha Svetoga.
Marijin mjesec svibanj zaključili smo duhovnom obnovom. U srijedu, 31. svibnja, duhovna obnova je počela krunicom i prilikom za primanje sakramenta svete ispovijedi. Nakon toga slavljena je sv. Misa, koju je slavio fra Valentin Vukoja koji je na službi u Širokom Brijegu. Svi prisutni mogli su se okrijepiti bogatstvom riječi i misli koje nam je od srca uputio fra Valentin. Pozvao nas je da se ugledamo u našu nebesku Majku Mariju, koja je potpuno dopustila Bogu da kroz nju djeluje. Kod Marije neba sebičnih interesa, nema egoizma niti isticanja sebe, ona jednostavno samo pokazuje prema Bogu. Ona je majka u pravom smislu riječi. Ne dopustimo da nas zemaljske varljive stvarnosti odvoje od najbitnijega prema kojemu težimo.
Nakon sv. Mise uslijedilo je euharistijsko klanjanje pred Presvetim. Živjeli smo zajedništvo sa živim Gospodinom i njemu smo predali sve što smo imali. Zahvaljujemo Bogu na ovoj duhovnoj obnovi, kao i našem voditelju fra Valentinu Vukoji.
D. Raguž