Župa Svih Svetih Aladinići

Duhovna obnova u našoj župi

Kao kruna Marijinog mjeseca, točnije 28. svibnja, u našoj župi Svih Svetih u Aladinićima, upriličena je duhovna obnova za sve vjernike koji žele rasti i napredovati na putu svetosti. Voditelj duhovne obnove je bio fra Josip Ikić, profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom i misionar milosrđa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Pobožnost krunice je započela u 17.30 sati, dok su fra Josip i župnik don Marin bili na raspolaganju svim vjernicima za sakrament Svete ispovijedi. Euharistijsko slavlje je započelo u 18 sati, a fra Josip je u propovijedi vrlo jasno protumačio djelovanje Duha Svetoga u našem životu. Daruju nas sve tri božanske osobe u svojoj neizmjernoj ljubavi, samo na različite načine. Veoma je bitna otvorenost našega srca za primanje i djelovanje Duha Svetoga. Fra Josip je predstavio i svoju knjigu pod naslovom „Dah Duha“, koju su mogli nabaviti svi prisutni.

Nakon euharistijskog slavlja, svi nazočni mogli su se u radosti i zajedništvu, klanjati Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, kroz molitvu i pjesmu. Vjernici su preko svećeničkih ruku primili zajednički, a potom i pojedinačni blagoslov.
Zahvaljujemo Bogu, svim svetima i našem župniku na još jednoj duhovnoj obnovi, po kojoj smo još više uzljubili Gospodina i svoje bližnje.

Daniela Raguž