Župa Svih Svetih Aladinići

Blagoslov novih postaja križnog puta