KRIZMA

U nedjelju, 28. svibnja je krizma za naše dvije župe, Prenj i Aladiniće, u našoj župnoj crkvi. U subotu, 27. svibnja, u 16 sati je ispovijed krizmanika, njihovih kumova i roditelja. Nakon ispovijedi je generalna proba za slavlje krizme u nedjelju. Kumovi su dužni doći na ispovijed, a ukoliko su kumovi daleko i ne mogu doći u subotu neka se u svojim župama ispovijede kako bi mogli u nedjelju pristupiti sakramentu svete pričesti. U nedjelju neka krizmanici dođu u 10 sati zbog slikanja.