Župnici

Đerek, don Antedon Ante ĐEREK

Rođen u Viru 8. lipnja 1947.
Roditelji: Ivan i Anica r. Koštro.
Kršten 15. lipnja 1947. u Viru.
Krizman 21. kolovoza 1955. u Viru.
Osnovnu školu, 1.-8. razreda, pohađao je u Viru (1954.-1962.). Nakon toga se prijavio u sjemenište, te je školovanje, srednju školu, nastavio u Pazinu (1962.-1966.).
Filozofsko-teološki studij u Splitu i Eichstätu, završio 1973.
Đakonat mu u Splitu 19. ožujka 1972. podijelio biskup Ivo Gugić.
Prezbiterat u Rašeljkama 29. lipnja 1972. podijelio mu biskup dr. Petar Čule.
Mladu misu slavio je 22. srpnja 1972. u rodnoj župi Vir, a mladomisničko geslo je bilo: „Aleluja.“
Službe: Župni vikar u Prenju-Dubravama (1973.-1977.), upravitelj župe Aladinići-Dubrave (1977.-1995.), voditelj u HKM Schwäbisch Gmünd u Njemačkoj (1996.-2003.), župnik u Gracu (2003.- 2011.), župnik u Dračevu (2011.-2012.), župnik u Gabeli (2012.-).


Vinko Raguždon Vinko RAGUŽ

Rođen u Kruševu 1. kolovoza 1961.
Roditelji: Marijan i Božica r. Mišković.
Kršten u Stocu 6. kolovoza 1961.
Krizman u Stocu 3. svibnja 1970.
Osnovnu školu je pohađao od 1.-4. razreda u obližnjem Kruševu (1968.-1972.), a onda prelazi u Stolac gdje je nastavio svoje školovanje do završetka 8. razreda (1972.-1976.). Nakon toga odlazi u sjemenište u Dubrovnik gdje je 1980. maturirao.
Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1987.
Đakonat u Sarajevu, 30. studenoga 1986., podijelio nadbiskup Marko Jozinović.
Prezbiterat u Mostaru, 29. lipnja 1987., podijelio biskup Pavao Žanić. Slavio je 12. srpnja 1987. Mladu misu u rodnoj župi Stolac, a za mladomisničko geslo je uzeo Psalam 34,4: „Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno.“
Službe: Župni vikar u Gabeli Polju (1987.), Dračevu (1987.-1989.), Potocima (1989.-1991.), Mostaru – Katedrala (1991.-1992.); upravitelj župe u Mostaru – Cim (1993.-1995.), upravitelj župe u Aladinićima (od 1995.-2004.), župnik u Aladinićima (2004.-2012.), privremeni župni upravitelj u Stjepan Krstu (1995.-1998.), župnik u Dračevu (2012.-), dekan Stolačkoga dekanata (2013.-2014.)


don marko sutalodr. don Marko ŠUTALO

Rođen u Čapljini 3. kolovoza 1973.
Roditelji: Srećko i Mara r. Papac.
Kršten u Čapljini 8. kolovoza 1973.
Krizman u Hrasnu 24. travnja 1988.
Prva četiri razreda osnovne pohađao je na Cerovici od 1980. do 1984. Nakon četvrtoga razreda peti razred započeo u Hutovu u jesen 1984., a osmi završio u ljeto 1988. Prva tri razreda sjemeništa, od 1988. do 1991., završio je u Interdijecezanskoj školi za spremanje svećenika (sjemenište) u Zagrebu na Šalati, a maturantsku godinu završio je u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ (sjemeništu) u Splitu 1992.
Filozofsko-teološki studij u Bolu započeo 1992. i povratak u Sarajevo 1996., gdje je diplomirao 16. lipnja 1998. s radnjom: „Stećci donje Hercegovine.“
Đakonat u Sarajevu, 30. studenoga 1997., podijelio biskup Ratko Perić.
Prezbiterat u Mostaru, 29. lipnja 1998., podijelio biskup Ratko Perić.
Mlada misa u Hrasnu 5. srpnja 1998., a mladomisničko geslo: „U tebe se Gospodine uzdam.“
Nakon četverogodišnjeg doktorskog studija, položenih ispita i obrane radnje, 15. srpnja 2010. na Teološkom fakultetu Eberhard-Karls Sveučilišta u Tübingenu postigao doktorat iz područja religijske pedagogije, kerigmatike i izobrazbe odraslih s radnjom: „Firmkatechese in Herzegowina, Empirische Befragung von Priestern und Ordensleuten, Erarbeitung einer Konzeption für die Firmkatechese“ – „Kateheza sakramenta potvrde u Hercegovini – Empirijski upiti svećenika i redovnika, Izrada koncepta za krizmenu katehezu.“
Službe: Đakonski praktikum u župi sv. Luke u Ilićima (o Božiću 1997.), te u Studencima (Nova godina i Uskrs 1998.), duhovni pomoćnik u župi Gradina (1998.-2003.), župni vikar u Centar-Zalik u Mostaru (2003.-2005.), župni upravitelj u župi Bogdašićima i župi Lepetane u Kotorskoj biskupiji (2005.-2006.), pastoralni suradnik u Hrvatskim katoličkim zajednicama Reutlingen, Tübingen i Metzingen (2006.-2010.), župni vikar u Katedrali – Mostar (2010.-2012.), upravitelj župe Aladinići-Dubrave (od 2012.-). Predavač na Katehetsko-teološkom institutu u Mostaru (od 2010. predaje sljedeće predmete: Religijska pedagogija i katehetika, Religiozni odgoj i kateheza adolescenata i mladih, Religiozni odgoj i kateheza djece predškolske dobi i Školska pedagogija) i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (od 2012.-, predaje Religioznu pedagogiju), član Katehetskoga vijeća BK BiH (od rujna 2009.).


Kapelani

vjekoslav saravanjadr. don Vjekoslav ŠARAVANJA

Rođen u Gornjem Crnču 24. veljače 1954.
Roditelji: Hrvoje i Dragica r. Prskalo.
Kršten u Crnču 1954.
Krizman u Crnču 1964.
Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1981.
Poslijediplomski studij na Katoličkom sveučilištu u Lublinu, 1984.-1986., magistrirao s radnjom: „Model odgajanja djece prema časopisu ‘Gost nedjeljni’ od 1965. do 1985.“
Doktorski studij na Katoličkom sveučilištu u Lublinu, 1986.-1988., doktorirao s radnjom: „Kršćanski odgoj u svjetlu katoličkih časopisa u Poljskoj i Hrvatskoj u godinama 1965.-1988.“
Jednogodišnji studij obiteljske teologije u SAD-u, 1989.-1990.
Đakonat u Mostaru, 1980., podijelio biskup Pavao Žanić.
Prezbiterat u Mostaru, 1980., podijelio biskup Pavao Žanić.
Službe: Župni vikar u Aladinićima (1981.-1982.), Obiteljski centar Slavonski Brod (1982.-1983.). Pastoralni rad u Dubrovačkoj biskupiji od 1990.


Don Ilija Petkovicdon Ilija PETKOVIĆ

Rođen u Studencima 22. ožujka 1952.
Roditelji: Mijo i Jela r. Pavlović.
Kršten u Studencima u ožujku 1952.
Osnovnu školu pohađao je u Studencima i Ljubuškom (1959.-1967.), a sjemenište-gimnaziju je završio u Splitu (1967.-1971.). Filozofsko-teološki studij započinje u Sarajevu (1971.-1975.), a nastavlja u Eichstättu (1977.-1981.) gdje je i diplomirao s radnjom: „Erstkommunion der Kinder.“
Đakonat u Göppingenu, 1980., podijelio biskup Tomislav Jablanović.
Prezbiterat u Mostaru, 29. lipnja 1981., podijelio biskup Pavao Žanić.
Službe: Župni vikar u Grljevićima (1981.-1983.), Dračevu (1983.-1985.), Aladinići (1985.-1988.) voditelj u HKM Schwäbisch Gmünd u Njemačkoj (1988.-1996.), u hrvatskoj župi u Oakvilleu u Kanadi (1996.-).


don andelko planinicdon Anđelko PLANINIĆ

Rođen u Krehinu Gracu 25. listopada 1956.
Roditelji: Mate i Mara r. Buntić.
Kršten u Gradini 27. listopada 1956.
Krizman u Gradini 12. srpnja 1968.
Osnovnu školu, prva četiri razreda, pohađao je u rodnom Krehin Gracu, 1963.-1967., a onda prelazi u školu u Čitluk gdje je završio osmoljetku 1971.
Nakon toga se prijavljuje u sjemenište, a biskup ga sprema u Interdijecezansku školu za spremanje svećenika u Zagrebu – Šalata, koje je završio 1975.
Filozofsko-teološki studij u Sarajevu je završio 1984.
Đakonat u Mostaru, 15. studenoga 1983., podijelio biskup Pavao Žanić.
Prezbiterat u Mostaru, 29. lipnja 1984., podijelio biskup Pavao Žanić.
Mladu misu slavio je u rodnoj župi Gradina 15. srpnja 1984., a za mladomisničko geslo je uzeo: “Hvalite Gospodina svi puci, slavite ga svi narodi” ps 117
Službe: Župni vikar u Grljevićima (1984.-1988.), Aladinićima (1988.-1989.), Stocu (1989.-1991.); župnik u Prenju (1991.-).


Milenko KRESICdr. don Milenko KREŠIĆ

Rođen u Čapljini 23. studenoga 1971.
Roditelji: Boko i Mara r. Šutalo
Kršten 5. prosinca. 1971. u Hrasnu
Krizman u Hrasnu 12. svibnja 1985.
Osnovna školu pohađa u Cerovici i Hutovu (1978.-1986.). U rujnu 1986. upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika (sjemenište) u Zagrebu koju je završio 1990.
Filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj visokoj filozofsko-teološkoj školi u Bolu i Sarajevu od 1991. do 1997., te diplomirao u istoj školi na temu: „Mons. Stjepan Batinović, župnik, pisac i izdavač.“
U listopadu 2002. upisao licencijat u Teologiji, smjer Povijest Crkve na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu, koji je završio u lipnju 2004. položivši sve predviđene ispite, napisavši i obranivši licencijatski rad na temu: „Odnosi Katoličke Crkve i Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.)“, te položivši završni ispit za dodjelu gradusa „Licentiatus in sacra teologija“, usmjerenje Povijest Crkve. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Povijest upisao doktorski studij, te napisao i obranio 2008. doktorsku disertaciju na temu: „Odnosi katolika jugoistočne Hercegovine s muslimanima i pravoslavnima u vrijeme osmanske vladavine: Od osmanskog zauzeća do Bečkog kongresa (1482.-1815.).“
Đakonat u Sarajevu 1. prosinca 1996. podijelio mu biskup Ratko Perić, a prezbiterat u Trebinju, 29. lipnja 1997. podijelio također biskup Ratko Perić. Nakon toga u rodnoj župi Hrasno slavi Mladu misu 6. srpnja. 1997., a za mladomisničko geslo je uzeo: „Gospodine, pomozi mi da Ti služim služeći Tvome narodu.“
Službe: Župni vikar u Mostaru – Katedrala (1997.-1998.), Studencima (1998.-2002.), Aladinićima (2004.-2009.); župnik u Trebinju (2009.-2015.). Od studenoga 2013. do veljače 2015. dekan je Trebinjskoga dekanata. Predavač na Katehetsko-teološkom Institutu u Mostaru, 2004.-2014., predavao sljedeće predmete: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Kršćansku arheologiju, Povijest Crkve u Hrvata, Biblijsku arheologiju i Metodologiju znanstvenog rada. Profesorom na Katoličkog bogoslovnom fakultetu u Sarajevu imenovan je u veljači 2015.


Ante Čarapinadon Ante ČARAPINA

Rođen: 19. veljače 1987. u Mostaru.
Roditelji: Zvonko Čarapina i Ljubica r. Zovko.
Kršten 28. ožujka 1987. u crkvi Svih Svetih, Drežnica.
Krizman 22. svibnja 2002. u Mostaru.
Osnovnu školu pohađa u Mostaru, „Fra Petar Bakula“ (1994.-2002.). Odlazi u Split u sjemenište i Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ (2002.-2007), gdje je i maturirao: 2007.
Filozofsko-teološki studij: prve tri godine pohađao je na Katoličko-bogoslovnom fakultet u Sarajevu, 2007.-2011., te četvrtu i petu godinu na Teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, 2011.-2013. Diplomski rad: „Isusov ‘Ja Jesam’ u Četvrtom evanđelju.“
Za đakona ga je zaredio mons. Ratko Perić 6. siječnja 2014. u župi sv. Franje Asiškog u Čapljini. Za prezbitera ga zaredio mons. Ratko Perić 29. lipnja 2014. u Katedrali u Mostaru. Mlada misu slavio je 27. srpnja 2014. u crkvi sv. Mateja apostola i evanđelista u Mostaru, a mladomisničko geslo: „Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu“ (1 Iv 4,16).
Službe: Kao pripravnik na đakonat i đakon djelovao je u župi Aladinići-Dubrave (2013.-2014.); župni vikar u župi Aladinići-Dubrave (2014.-).


Đakoni

ivan pericmr. don Ivan PERIĆ

Rođen u Stocu 16. travnja 1971.
Roditelji: Fabijan i Janja r. Raguž.
Kršten u Rotimlji 2. svibnja 1971.
Krizman u Rotimlji 8. lipnja 1985.
Osnovnu školu do četvrtog razreda pohađao je na Rotimlji od 1977. do 1981., a do osmoga razreda na Hodovu od 1981. do 1985. U Dubrovnik pohađa sjemenišnu gimnaziju od 1985. do 1989.
Filozofsko-teološki studij započeo 1990. u Sarajevu i nastavio Bolu, gdje je diplomirao 1996. s radnjom: „Droga“.
Postdiplomski studij završio je na Papinskom sveučilištu Lateran, kojeg je pohađao od 2002. do 2004. Stupanj magistra znanosti stekao je 2004. na istoimenom Sveučilištu s temom: „Ivan Merz – apostol Hrvatske mladeži.“
Đakonat u Bolu, 3. prosinca 1995., podijelio nadbiskup Vinko kard. Puljić.
Prezbiterat u Rotimlji, 29. lipnja 1996., podijelio biskup Ratko Perić.
Mladu misu slavio je 14. srpnja 1996. u Stocu.
Službe: Đakonski praktikum u Aladinićima (o Božiću 1995. i o Uskrsu 1996.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (1996.-2000.), Domanovićima (2000.-2002.). Župnik u Mostaru sv. Matej – Rudnik/Orlac (2004.-2011.). Od 2011. župnik župa sv. Marka Cim i sv. Luke Ilići. Predavač na Teološko-katehetskom Institutu u Mostaru od 2004., gdje predaje predmete pastoralne teologije i njemački jezik. U zavodu za školstvo u Mostaru obnašao je službu “viši savjetnik za vjeronaučna pitanja”, 2005.-2014.


don_slaven_coric

don Slaven ĆORIĆ

Rođen u Kruševu 20. travnja 1971.
Roditelji: Stipe i Nedjeljka r. Marijanović.
Kršten 25. travnja 1971. u Kruševu.
Krizman 29. svibnja 1983. u Kruševu.
Osnovna školu pohađao je u Kruševu od 1977. do 1985. Nakon toga prijavljuje se u sjemenište i odlazi u Dubrovnik 1985., gdje je i maturirao 1989. Po završetku gimnazije upisuje Filozofsko-teološki studij u Sarajevu na Vrhbosanskoj visokoj filozofsko-teološkoj školi, a nastavlja u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu gdje je i diplomirao 1996.
Đakonat mu je podijelio biskup Ratko Perić 23. veljače 1997. u župi Svih Svetih u Aladinićima, a prezbiterat 30. kolovoza u Kruševu također biskup Ratko Perić. Mladu misu slavio je u Kruševu 31. kolovoza 1997. Mladomisničko geslo: “Ostani vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac – život!” (Otk 2,10).
Službe: Kao pripravnik na đakonat i đakon djelovao je u župi Aladinići-Dubrave (1996.-1997.), župni vikar u Mostaru – Rudnik/Orlac (1997.-1998.), Neumu (1998.-1999.); župni upravitelj u Jablanici (1999.-2001.); župni vikar u Neumu (2001.-2009.); župni upravitelj u Sutini (od 2009.-).

 


don_bernardmr. don Bernard MARIJANOVIĆ

Rođen u Stocu 12. kolovoza 1972.
Roditelji: Ante i Mara r. Šimunović.
Kršten u Rotimlji 21. kolovoza 1972.
Osnovnu školu započeo je na Hodovu 1979., a završio 1987. Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika (sjemenište) u Zagrebu na Šalati upisuje 1987. i uspješno maturirao 1991.
Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu i Bolu, 1991.-1998., diplomirao 1998. s radnjom: „’Slava’ i Hrvati u Hercegovini.“
Đakonat u Sarajevu, 30. studenoga 1997., podijelio biskup Ratko Perić.
Prezbiterat u Mostaru, 29. lipnja 1998., podijelio biskup Ratko Perić. Mladu misu slavio je u Rotimlji 12. srpnja iste godine, a mladomisničko geslo je uzeo:“Puno Tvoje milosti i malo moje slobode!“
God. 2004. upisuje poslijediplomski studiju na Sveučilištu u Zadru, odjel za sociologiju gdje je i magistrirao 2007., a naslov magistarskog rada je “Društvene i kulturne promjene kao izvor (ne)sporazuma teologije zapadnoga kršćanstva”.
Službe: Kao đakon u župi Aladinići o Božiću 1997. i o Uskrsu 1998., župni vikar u Mostaru – Centar/Zalik (1998.-2003.), Gradini (od 2003.-2009.), župni upravitelje župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna (2009.-2012.), od rujna 2012. djeluje kao misionar u Tanzaniji.