KATOLIČKA VJERA JE MOJE ŽIVOTNO ZVANJE

IMG_0812ALADINIĆI – Na Misijsku nedjelju, 19. listopada, u našoj župi Svih Svetih Aladinići bilo je radosno i svečano slavlje. Svetu Misu predvodio je don Željko Majić, generalni vikar, zajedno sa župnikom don Markom Šutalom, a župni vikar don Ante je ispovijedao. Na poziv naših svećenika don Željko je toga dana sudjelovao na osnivačkoj skupštini Hrvatske katoličke mladeži ove župe, a u propovijedi na poseban način istaknuo je kako svi u sebi moramo njegovati svoju misionarsku stranu i pomagati svojoj braći u nevolji. Dodao je i da nije misionar samo onaj tko djeluje u Africi nego da svi mi moramo biti misionari našega vremena te se truditi na poseban način doprinositi svojoj crkvenoj zajednici. To je ujedno i bio duhovni poticaj svim mladima ove župe da budu pravi misionari u današnjem svijetu. Stoga je i naglasio važnost što boljega upoznavanja svoje vjere kako bi je odvažno mogli svjedočiti u današnjem društvu.

Kako naš župnik kroza šalu reče, nastojeći pojasniti što je to ova udruga: “Ne, mi nismo još jedna politička stranka, nego udruga Hrvatske katoličke mladeži koja će kroz razne duhovne sadržaje promicati duhovnost te moralnu i kulturnu obnovu na području župe.”

Udruga HKM-a župe Svih Svetih za svoga nebeskog zaštitnika izabrala je bl. Ivana Merza; laika, profesora i intelektualca, koji se svojom jednostavnošću uzdigao među svece. Njegovo životno geslo bilo je: “Katolička vjera je moje životno zvanje.” Upravo ta izreka uzeta je i za geslo našega HKM-a.

Nakon osnivačke skupštine nastojat ćemo se što bolje organizirati kroz brojne sekcije od kojih će svaka djelovati pojedinačno: liturgijska, karitativna, medijska, športska, misijska, dramska i animatorska. Član HKM-a može postati bilo koji krizmani župljanin koji nije u ženidbenoj vezi, a svi članovi dužni su promicati razne aktivnosti koje će voditi k duhovnom, društvenom i socijalnom dobru pojedinca i župe.

Nadamo se i iskreno vjerujemo da je ova Misijska nedjelja bila početak jedne velike prekretnice u našoj župi i da će svi mladi kroz daljnji rad u HKM-u pokazati svoju veliku ljubav koju njeguju prema katoličkoj vjeri i hrvatskoj grudi.

Ivana Papac

Cnak – objavljeno: 3. 11. 2014.