VELIKI PETAK

Na Veliki petak nema svete mise. Obvezatan post i nemrs. Pjevanjem muke, klanjanjem križu i svetom pričešću obilježava se sjećanje na Isusovu muku i smrt na križu. Obredi počinju u 15 sati. Nakon toga mogućnost osobne molitve do 24 sata u našoj crkvi. Molio bih sve ugostiteljske objekte u našoj župi da na Veliki petak u vrijeme obreda i nakon obreda ne rade, te tako pokažu svetost i važnost ovoga dana za nas vjernike.