VELIKI PETAK

Na Veliki petak cijela Crkva se sjeća Isusove sramotne osude, muke i smrti. Na ovaj dan ne slavi se sveta misa jer je Isus preminuo i sve je utihnulo, oltar je posve gol, nema svijeća niti oltarnika. U miru i tišini se započinje obred. Po Crkvenoj tradiciji obred počinje u 15 sati jer tada je Isus umro. Tako smo i mi u župnoj crkvi započeli obred u 15 sati. Don Marko i don Ante su na početku obreda iskazali počast oltaru te prostrli se ispred oltara, a ministranti i puk je za to vrijeme klečali i molili. Nakon toga slijedi obred koji se sastoji od tri dijela.
Prvi dio: služba riječi. Ona se sastoji od dva čitanja psalma i čitanje ili pjevanje Muke. Na Veliki petak je Muka po Ivanu. U našoj župnoj crkvi izvještaj muka se pjevao, a pjevanje je predvodio naš župni zbor i Dragan Šimunović koji je imao ulogu evanđeliste . Župnik don Marko u kratkoj propovijedi je istaknuo sedam riječi koje je Isus izgovorio na križu i dao što svaka od tih riječi znači za naš život.

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Dajte u iskrenosti srce Bogu.
Oče, oprosti im jer ne znaju što čine! Oprostite drugima.
Zaista, kažem ti, još danas bit ćeš sa mnom u raju! Raj je stvaran.
Ženo, evo ti sina! Sinko, evo ti Majke! Brinite o vašim roditeljima.
Žedan sam! Žeđajte za Živom vodom.
Dovršeno je! Nikada ne odustajte. Dovršite započeto!
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj! Predajte svoj život u Božje ruke.
Drugi dio: je klanjanje svetom križu. Don Marko je pokazao križ i pjevao tri zapjevao: „Evo drvo križa na kojem je visio Spas svijeta.“ A narod je odgovorio: „Dođite poklonimo se!“ Nakon toga su svećenici i ministranti poljubili križ, a poslije njih cjelov križu iskazali su vjernici koji su došli na obred.
Treći dio: sveta pričest. Pošto na veliki petak nema mise na Misi Gospodnje večere, na Veliki Četvrtak, posveti se dovoljan broj hostija kako bi se svi koji su došli na obred mogli pričestiti. Nakon molitve za narod vjernici su se u tišini razišli, a crkva je ostala otvorena za osobnu molitvu sve do 24 sata.