NEDJELJA CARITASA

U nedjelju 11. prosinca, na treću nedjelju Došašća je u cijeloj Crkvi nedjelja Caritasa. Posebno u ovo vrijeme Došašća imajmo osjećaja i ljubavi prema potrebnima. Ne trebamo ići daleko da bi nekome pomogli. Ako samo otvorimo oči i pogledamo, vidjet ćemo u našem susjedstvu dosta potrebnih naše brige i ljubavi. Sva milostinja skupljena toga dana ide za potrebe biskupijskog karitasa u Mostaru.